eokno default

<< zpět
Konstrukce Galerie-inspirace Reference staveb Výrobci Ke stažení Dřevo/plast? O nás Kontakty Novinky Akce

okno DOMINO ThermoWood

Konstrukce s termicky modifikovanou venkovní lamelou zvyšuje dobu trvanlivosti na více než 30 let bez použití chemické ochrany a výrazně vylepšuje rozměrovou stálost, pevnost a odolnost.

obrazek k popisu
obrazek k popisu

Provedení IV 68+ a IV 88+ konstrukce ULTRA U3  a dřevěná okapnice

Dřevina ThermoWood smrk "B" - napojované lamely +500 mm

 

Z ThermoWoodu pouze venkovní lamela na rámu i křídle - výhody:

- velice příznivá cena

- super odolnost proti povětrnostním vlivům

- možnost světlých odstínů v interiéru např. pínie


Povrchová úprava DOMINO - PNZ Quatro - volba pro extrémní životnost s minimální údržbou
Zasklení ve variantách dvojsklo a trojsklo.

Vynikající tepelně-izolační parametry, díky dokonalé konstrukce spodku rámu ULTRA, nevzniká tepelný most jako u termookapnice 

 

Součinitel prostupu tepla celého okna

  • IV68+  Uw = 0,74 až 1,2 W/(m2.K) 
  • IV88+  Uw = 0,63 až 0,76 W/(m2.K)

Dvě celoobvodová těsnění

  • DIPRO pěnová dvoukomponentní, obě nastříhávána v rozích
  • u dvoukřídlého okna dvě srazová těsnění

Kování WINKHAUS activPilot Concept nové geneace

  • nosnost křídla max. 130 kg, skryté kování Select 150 kg
  • max. výška křídla v kovací drážce 2 725 mm
  • bezpečnostní protikusy šíře 29 mm

DOMINO ThermoWood
01 ThermoWood - ULTRA U3 roh exterier s parapetem02 ThermoWood IV68 - Ultra U3 roh rez otevr03 ThermoWood - ULTRA roh interier04 ThermoWood IV88 - ULTRA U3 roh rez otevr05 ThermoWood IV88 - Ultra U3 roh rez spodek

 

Výrobní proces ThermoWood®
Průmyslový výrobní proces tepelného ošetření dřeva byl vyvinut ve spolupráci s finským dřevařským průmyslem. Držiteli licence výrobního procesu ThermoWood jsou členové finského sdružení ThermoWood (finnish ThermoWood association).


Výrobní proces ThermoWood® lze rozdělit do tří hlavních fází:
Fáze 1. Zvyšování teploty a sušení za vysoké teploty
Při použití tepla a páry teplota v sušárně rychle vzrůstá na hladinu okolo 100 °c. Potom se teplota stejnoměrně zvyšuje na130 °c; během této doby dochází k sušení za vysoké teploty a vlhkost dřeva poklesne téměř na nulovou hodnotu.
Fáze 2. Tepelná úprava
Po sušení za vysoké teploty se teplota v sušárně zvyšuje na 185 °c až 215 °c. Po dosažení určené hladiny teplota zůstává konstantní po dobu 2-3 hodiny v závislosti na konečném použití.
Fáze 3. Ochlazování a úprava vlhkosti
Konečným stádiem je snížení teploty použitím systému rozprašování vody; po dosažení teploty 80-90 °c dochází k opětnému zvyšování vlhkosti dřeva na použitelnou hladinu 4-7 %.


Chemické změny a trvanlivost
Rozměrová stálost je u ThermoWoodu zlepšena vzhledem snížení hygroskopicity a rovnovážná vlhkost je proti neupravenému jehličnatému dřevu pouze poloviční.
Trvanlivost je zlepšena vzhledem k odbourání hemicelulóz (arabinózy, galaktózy, xylózy, manózy). Tyto jsou živinami pro houby a bakterie způsobující hnilobu, které při nedostatku výživy nejsou schopné rozvoje v ThermoWood.
Thermo-d
Skandinávskou borovici ošetřenou procesem thermo-d lze považovat za vhodnou pro použití v situacích vystavených působení tříd ohrožení 1-3 (EN 335-2).
Obecné situace použití a třídy ohrožení podle EN 335-1:
Třída ohrožení 1: bez styku se zemí, pod střechou (suché podmínky);
Třída ohrožení 2: bez styku se zemí, pod střechou (riziko občasného zvýšení vlhkosti);
Třída ohrožení 3: bez styku se zemí, nezakryto.
ThermoWood ošetřené procesem thermo-d má podle BRE (britský výzkumný ústav) v situacích třídy ohrožení 3 očekávanou životnost 30 let.


ThermoWood není odolné proti biologickému růstu řas (algae) na jeho povrchu (šednutí). Tyto organismy získávají své živiny z okolního vzduchu a nezpůsobují poškození struktury. V řadě případů jsou však považovány za estetický problém. Jejich růstu lze zabránit povrchovým ošetřením.