eokno default

<< zpět
Konstrukce Galerie-inspirace Reference staveb Výrobci Ke stažení Dřevo/plast? O nás Kontakty Novinky Akce

Dřevo vs. plast

DŘEVĚNÉ NEBO PLASTOVÉ OKNO?

Jednoduchá otázka - složitější odpověď

 • Cena jednoznačně pro plast, díky jednoduché a rychlé výrobě bez povrchové úpravy
 • Tepelná roztažnost u plastu několikanásobně větší než u dřeva, má vliv na netěsnosti a seřízení  hlavně rozměrnějších prvků
 • Kondenzace vody u plastových oken na kovové  výstuži dochází ke kondenzaci vody a rezivění, možný důsledek je zborcení konstrukce, tedy nemožnost seřízení okna
 • Degradace u plastu je vlivem ÚV záření povrch křehne, je nenávratně poškozen
 • Pojímání vlhkosti plast oproti dřevu neabsorbuje vlhkost, nastává kondenzace vody, vznik plísní
 • Estetičnost jednoznačně pro dřevo
 • Ekologičnost pro dřevo, na rozdíl od plastu obnovitelný zdroj
 • Životnost povrch dřeva je možno ošetřováním udržet po mnoho desítek let

Drevo nebo plast
01 Plastove okno netesnost namraza02 Plastove okno plisen03 Plastovy ram praskly04 Drevena okapnice silnovrstva lazura

Rekapitulace

 • Plastové okno je výhodné v případě, že bude sloužit do 15 let, např. v nájemních objektech a počítá se s opakovanou investicí a následným poškozením zateplení a omítek objektu
 • Při montáži oken do stavby je nutností použít těsnící systém, nejlépe illmod Trio+
 • Veškerá plastová, dřevěná a hliníková okna je nutno pravidelně ošetřovat

Doporučení

Kdy nedojde k degradaci povrchu rámu a křídla okna?

Pokud je rám i křídlo "schováno" za fasádou domu. 

 • Možnou volbou pro dlouhodobé řešení s životností na mnoho desítek let je okno DOMINO GlassR s unikátní konstrukcí, která eliminuje působení povětrnostních vlivů a má vynikající tepelně izolační a technické vlastnosti 
 • Další možností s vynikajícím poměrem cena/vlastnosti je okno DOMINO AL-R, které má hliníkovým profilem opláštěný rám
 • V interiéru ve spojení s olejovou povrchovou úpravou je zachována přírodní krása dřevěného povrchu

 

SILNOVRSTVÁ LAZURA, OLEJ NEBO PLAST?

 • Plastová okna: po 10 letech problém seřídit (hlavně větší formáty – balkónovky, VD….), po 15-20-ti letech výměna, znovu si porušíte fasádu, zateplení a znovu investujete
 • Dřevěná okna se silnovrstvou lazurou: po 10 až 15 letech defekty v lazuře – nutno renovovat každých 5 let, pracné broušení a následné nátěry
 • Dřevěná okna s olejovou povrchovou úpravou DOMINO - PNZ Quatro: jednou za 2-3 roky přetřete houbičkou s olejem, nic nebrousíte – není co, olej nedělá vrstvy, provedete sami  1 okno=5-10 min 

 


 

 Detailnější rozbor problematiky

Dřevo je lehce zpracovatelné, působí příjemně, jeho charakteristická léta tvoří jeho krásu a výraznost. Dřevěný povrch působí v místnosti útulně. Spolu se speciálními zasklívacími a těsnícími systémy, prvotřídní povrchovou úpravou a kováním plní dnes moderní dřevěná okna svoji funkci po mnoho let.

Vysoká pevnost dřeva při poměrně nízké hmotnosti, jeho výhodné vlastnosti využití, racionální zpracování moderní technikou a spojovacími prostředky, jakož i doba odolnosti v případě správné konstrukce, dělají dřevo přední surovinou pro funkceschopná okna. Stabilita je u dřevěných oken vynikající u všech velikostí a tvarů. Okenní rámy se působením slunečního záření ohřívají až na 80° C. To není pro dřevěná okna žádný problém. Dřevo má nejnižší součinitel délkové roztažnosti (při teplotě od -20°C až +20°C se změní pouze o 0,2mm/metr) ze všech okenních materiálů! Nebezpečí netěsnosti v důsledku vysoké roztažnosti jiných materiálů (např. plast) nelze podceňovat. Může mít negativní vliv na těsnost oken. Následkem toho může být nedostatečná zvuková a tepelná izolace a špatná ochrana proti hustému dešti. Dřevo je díky své stabilitě materiálem, který rovněž dobře odolává pokusům o vloupání. Dřevo umožňuje díky bezpečné statice neuvěřitelné množství konstrukčních řešení jak z hlediska tvarů tak i rozměrů, které oceňují stavebníci i architekti. Tepelná izolace - dřevo poskytuje vynikající tepelnou izolaci, která je vyjádřena hodnotou součinitele prostupu tepla. Dřevo přirozeně pohlcuje a vydává vzdušnou vlhkost , zajišťuje tak příjemné klima v prostoru. Dřevěná eurookna Vám ušetří provozní náklady a vytápění a zajistí přirozené klima uvnitř. Zvuková izolace - dřevěná okna díky své moderní konstrukci poskytují vynikající zvukovou izolaci dosahující optimálních hodnot zvukového útlumu. Dřevěná okna jsou vhodná pro použití v hlukem zatížených oblastech. Za dřevěnými eurookny můžete uvolněně poslouchat klasickou hudbu a pouliční hluk zůstane venku.

Plastová okna mohou mít snad i nějaké přednosti, dřevo má však tu přednost, že není z plastu.

Plast stejně tak jako dřevěná okna i plastová stárnou - stárnutí se u nich projevuje vlivem UV záření nevzhledným šednutím, žloutnutím, křehnutím a obnova takového okna je velmi problematická a nákladná. Plastová okna vlivem mechanického poškození, tj. rýhy a škrábance, se běžně neopravují. Plast - máte doma zahradní plastový nábytek? Jak vypadá po několika letech? Plastová okna mají zvýšenou tepelnou roztažnost (při teplotě od -20°C až +20°C se změní až o 4mm/metr), to způsobuje v jednom extrému netěsnost a v druhém zapříčení křídla v rámu - nelze pak okno otevřít. Obytné prostory opatřené plastovými okny jsou tzv. zadušené. Plast - proč všeobecně rozhodující konstrukční materiály nejsou z plastu - nosným prvkem plastových oken je sklo. O oknech se říká, že jsou to oči domu. A tak, jak jsou pro komunikaci důležité oči, také okna mají velkou vypovídací schopnost. Plast - proč výrobci plastových oken imitují dřevo? Na rozdíl od dřeva, které již svou životnost prokázalo, plast musí svou životnost teprve dokázat. Plast z jiného soudku PVC (neboli polyvinylchlorid) je druhou nejpoužívanější umělou hmotou na světě. Je to termoplast, jehož problematickým prvkem je chlór (Cl), který tvoří základní surovinu pro výrobu. Kromě chloru se PVC skládá z mnoha přísad, které zajišťují jeho průhlednost a pružnost. S jeho výrobou, ale i použitím, je spojena řada problémů. Během výroby unikají do životního prostředí nebezpečné látky (například dioxiny). PVC, na jehož výrobu se spotřebuje největší množství produkovaného chloru, je také největším zdrojem dioxinů pro životní prostředí. Ještě horší je to potom při haváriích, jakou byl například požár v neratovické Spolaně v dubnu 1993. Když PVC hoří, vznikají nebezpečné látky (opět například dioxiny anebo se uvolňují těžké kovy dávané do PVC jako přísady). Nejspíš díky PVC používanému hojně ve stavebnictví se přiotrávili lidé při požáru pražského hotelu Olympik v Praze roku 1995. PVC má své zdravotní důsledky i při běžném kontaktu - např. v hračkách nebo ve zdravotnictví. Argumenty pro dřevo » dřevo je velmi užitečný materiál, potřebný pro život člověka » dřevo je ekologický materiál, který nezatěžuje životní prostředí » dřevo je staletími prověřený materiál pro výrobu oken » dřevo má při minimální údržbě dlouhou životnost » dřevo má nejlepší fyzikální a mechanické vlastnosti » dřevo má výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti » dřevo je materiál s nejnižším koeficientem tepelné roztažnosti (která ovlivňuje funkčnost okna při různých teplotách) » dřevo je snadno opravitelné a údržba zajišťuje stále velmi pěkný vzhled » dřevo lze výborně esteticky sladit s ostatními dřevěnými prvky v interiéru » dřevo umožňuje vytvoňt jedinečné, individuální a neopakovatelné dílo a poskytuje prostor pro kreativitu architekta, projektanta a hlavně konečného uživatele.

Okno dnes musí splňovat mnoho funkcí. Patří k nim ochrana před slunečním zářením a před hlukem, větrem a vodou.Současné by mělo ale zůstat užitkové a úsporné. Jako součást vnější stěny zároveň dotváří charakter stavby,mělo by snižovat i tepelnou ztrátu. Všechny tyto funkce a úlohy plní dřevěné okno výtečně. Dřevěná eurookna se stávají prestižní záležitostí, symbolem movitosti, napovídají cosi o životních postojích, životním stylu, vztahu k životnímu prostředí.