eokno default

<< zpět
Konstrukce Galerie-inspirace Reference staveb Výrobci Ke stažení Dřevo/plast? O nás Kontakty Novinky Akce

Technická specifikace

 • pro výrobu profilů použit lepený třívrstvý a čtyřvrstvý hranol
 • spoje provedeny systémem pomocí rybinových spojek a speciálního polyuretanového lepidla D4 a prověřeny srovnávacími pevnostními zkouškami provedenými na Vysokém učení technickém v Brně – Ústav kovových a dřevěných konstrukcí se závěrem, že spoj je pevnostně plně srovnatelný s čepovaným spojem klasických eurooken. viz. ZDE
 • zasklení izolačním dvojsklem, trojsklem, nebo sklem HeatMirror
 • celoobvodové kování WINKHAUS - snadná montáž a široká škála variant ovládání oken a dveří
 • pro výrobu použity pouze certifikované materiály

 

 Poskytneme Vám:

 • kompletní dodávku dřevěných vyprofilovaných okenních dílců, kování, skla a ostatních komponentů dle Vašeho výběru
 • oblouková okna již ve smontovaném stavu, šikmá okna včetně pokosů a drážek
 • dodávku technologie na provedení rybinových spojů
 • propagační prospekty s popisem eurooken DOMINO pro Vaše konečné zákazníky

 

  Zdarma Vám dále poskytneme:

 • zaškolení, včetně praktických úkonů ve školícím středisku v Tasově, taktéž zaškolení ke stříkání olejů
 • kompletní dokumentací k celoobvodovému kování WINKHAUS
 • technickou dokumentaci a technologické postupy ke kompletaci a montáž
 • veškeré doklady nutné pro vydání ES prohlášení o shodě, značení CE výrobků a NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 • technickou podporu a zavádění nových technologických řešení a výrobků
 • konzultace při konkrétních zakázkách - poradenství při složitějších technických řešeních jako jsou zvižně posuvné stěny, prosklené komplety, apod.
 • podpora při prodeji konečným zákazníkům
 • propagace v rámci publikování článků a inzerce v odborných časopisech, propagace Vaší firmy uvedením na webu jako autorizovaného výrobce, technické konzultace na výstavních akcích a při zakázkách většího rozsahu, koordinace více výrobců systému DOMINO při rozsáhlých zakázkách